Remote access points

oa-ap-m1
Alcatel-Lucent OmniAccess Remote Access punkter ger företagsklass fjärråtkomst som stödjer flera funktioner inklusive trådbunden, trådlös åtkomst, trådlöst intrångsskydd och förebyggande. Dessa access punkter levererar säkra användarcentrerade nättjänster och applikationer till fjärranslutna kontor, hem kontor och distansarbetare.

De som också krävs är en WLAN switch / kontroller och programvarulicenser.

 

icon OmniAccess RAP-2WG

icon OmniAccess RAP-5WN

icon OmniAccess RAP3WN/RAP3WNPTransform-wireless 

3cx dist logo 155px
AL VAD color noborder 155
GIG-PRO Certified Dis155px