PIMphony

pimphony-groot
Alcatel-Lucent PIMphony är en programvarutelefon som fungerar direkt på en användares dator. Integrationen sker direkt i kontorsmiljön, denna lösning är lättanpassad för att möta olika användares behov. Eftersom all PIMphony programvara kan användas för att omvandla en multimedia dator till en IP-terminal, blir den mycket kostnadseffektiv för hemarbetsplatser och mobila medarbetare.

PIMphony programvara finns i olika utgåvor:

PIMphony Basic
Förser användare med vanliga telefon funktioner direkt i datorn. Alla funktioner, inklusive dial-by-namn, överföring och konferenssamtal, kan hanteras med ett enkelt musklick. Programvaran registerar data såsom eget nummer, datum och varaktighet.

PIMphony Pro
De förbättrade funktionerna i PIMphony Pro är idealiska för säljare eller anställda som hanterar stora mängder samtal dagligen och kräver en avancerad dator integration. PIMphony Pro synkroniseras med Contact Manager-programvara och stöder unified messaging (e-post, röstmeddelanden och fax lagras i e-post programmet).

PIMphony Team
PIMphony Team är utformat för kommunikatörer såsom operatörer och assistenter som hanterar flera linjer. Collaborative funktions optimerar samtalshantering och underlättar övervakning och spårning av arbetsgruppens verksamhet.