Artiklar

Nya funktioner som ingår i Voxtron Communication Center

Översikt av inkluderade funktioner

Contact Center funktioner

 • Ställer sig i paus läge istället för att logga ut, om en agent inte besvarat ett samtal
 • Ny väntmusik är implementerad (den gamla var för hög). Väntmusiken är nu den samma som spelas i Voxtrons demonstrationsvideo.
 • Skapar en arkivdatabas med gamla agenTel data genom en kombination av den aktiva databasen och Warehouse databasen i Datastore
 • Implementering av sub cert. VCC tillåter dig att implementera olika instanser (eller sub CC's)
 • Om agenten loggar ut stängs TAPI anslutningen
 • Stöd för pauser med P eller ett kommatecken i ett nummer (t.ex. slå 0 och paus för en extern linje)

Chattfunktioner

 • Starta enkelt en chattfunktion genom att högerklicka på agenten (intern agent chatt)

Faxfunktioner

 • Visar en detaljerad information av fax resultatet (upptagen, inget svar, fel, ...) för utgående fax
 • Ett fax försättsblad

E-postfunktioner

 • Möjlighet att automatiskt skicka ett svar på e-postmeddelande, baserat på regler. PERL regler tillåter dig att använda externa bibliotek som kan användas för att skicka automatiska svar

Inspelningsfunktioner

 • Spela in alla agent konversationer, inte bara inspelning av CC samtal.
 • Multisite inspelning är möjlig genom installation av flera inspelningstjänster eller installation av en inspelningstjänst.
 • En specifik inspelning kan sökas baserat på datum och tid.

Statistik / Rapportfunktionalitet

 • Implementering av en utskriftsknapp i statistikklienten för att skriva ut den skapade rapporten (inte i rapport inställningarna). Denna knapp är endast aktiv om en rapport har skapats

Dashboard funktioner

 • Konfigurerbar QoS (Quality of Service) parameter. Nu procent hanteras kontakter av de totala antalet kontakter som gjorts inom en konfigurerbar tid
 • Wallboarden har fått bättre överblick genom nya typer av widgets (HTML-vy, Agent status, Grafer, Parametrar, Gauge, RSS Reader)

Licensieringsfunktioner

 • En uppgradering från en tillfällig nyckel till en annan tillfällig nyckel är tillåten. VCC licensservern modul är nu konfigurerad för att enkelt hantera tillfälliga licenser, licenser för toppar, betala för användning, ...
 • En ökning av antalet licenser redovisas i realtid, dvs utan att starta om CCS:n

Funktioner för loggning

 • Loggnings modul för konfigurationsändringar via ” audit trail” funktionen i Datastore
 • SNMP med fällor för Voxtron tjänster via syslog-server
 • Övervakning av Voxtron tjänster med e-postmeddelanden via syslog-server

System som stöds

 • Stöd för 64-bitars system
 • Stöd för tjänster i virtuella miljöer
 • Stöd för Windows 2008 Server

Övrigt

 • Automatisk borttagning av gamla data från databasen
 • Lägg till alternativ NOFAX = 1 för tyst installation av agenten klienten. Nya Voxtron klienten finns i olika paketeringar med och utan fax och skrivardrivrutinen.
 • I Voxtron Web Center och Voxtron Installation Center finns en översikt av installerade tjänster och versioner.
3cx dist logo 155px
AL VAD color noborder 155
GIG-PRO Certified Dis155px