OpenScape Office Contact Center

20090618122840OSOff-Agent-Screen

OpenScape Office Multimedia Contact Center är en kraftfull lösning för optimal fördelning och hantering av samtal, e-post och fax.

En intelligent och kunskapsbaserad samtalsstyring garanterar att kunderna alltid blir kopplad till den mest kvalificerade agenten.

OpenScape Office Contact Center är en integrerad del i OpenScape Office och OpenScape Business Application Suite.
OpenScape Contact Center använder hårdvaru/mjukvaru-resuser i OpenScape Office-program svit så som databas och meddelanden när det är möjligt.